رفتن به محتوای اصلی

وقتی «روی لی» خبرنگار شبکه تلویزیونی فونیکس چین شعر شاهنامه بر سر می نهد

1402/12/22

وقتی روی لی شعر شاهنامه بر سر می‌نهد
🇨🇳 علاقه روی لی، خبرنگار شبکه تلویزیونی فونیکس چین که در ایران مستقر است به حکیم فردوسی و شاهنامه و ارادتی که اینگونه بیان می کند.
روی لی مدت ۱۶ سال است در ایران به سر برده و خبرنگار شبکه فونیکس چین در ایران می باشد.
این خبرنگار چینی به همراه تعدادی از خبرنگاران خارجی مستقر در ایران به همراه کاروان رسانه سازمان بسيج رسانه در مناطق عملیاتی راهیان نور و اردوی راویان پیشرفت شرکت کرد.