رفتن به محتوای اصلی

گزارش ریاست سازمان بسیج رسانه استان گیلان دکتر مهدی پارسا در مورد جام رسانه امید و اهداف برگزاری آن در برنامه ماه پنهان شبکه باران

1402/12/22

گزارش رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان در برنامه تلویزیونی ماه پنهان صدا و سیمای مرکز استان و شبکه باران در خصوص جام رسانه امید و اهداف برگزاری آن