رفتن به محتوای اصلی

پیام کوتاه ریاست سازمان بسیج رسانه استان گیلان؛ دکتر مهدی پارسا درباره روز جمهوری اسلامی

1403/01/12

به احترام پرچم و نمادی که با شعار الله اکبر و استقلال آزادی جمهوری اسلامی خود با بهره گیری از همت جوانان و نوجوانان این سرزمین، ۴۵ سال پرافتخار را در شرایط موانع سهمگین تاریخ گذراند می ایستیم و به شهدایمان درود می فرستیم که نگذاشتند وجبی از خاک آن دستان اجنبی را گرم کند.