رفتن به محتوای اصلی

دکتر مهدی پارسا: درس های رسانه ای یعنی ...!

1403/01/06

درس های رسانه‌ای یعنی اینکه، دنبال تصویری از کشته شدگان حادثه تروریستی روسیه بگردی اما پیدا نکنی.
هر رسانه‌ای نیامد به زعم خود به این حادثه بپردازد و گمانه زنی های شخصی کند.
رسانه ها اولویت خود را امنیت ملی کشور دانستند.
خبرنگاران روسی نیز در پس این اتفاق با حرفه ای گری، خبرنگاری بحران آموزش دادند.