قرارگاه رسانه سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی با محوریت هویت و نمانام مشهد برگزار شد

1401/05/08
0
7

قرارگاه رسانه سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی با محوریت هویت و نمانام مشهد با حضور مدیران رسانه استان و جناب آقای صادقی رییس کل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی، قرارگاه رسانه سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی با محوریت هویت و نمانام مشهد با حضور مدیران رسانه استان، جناب آقای صادقی رییس کل دادگستری خراسان رضوی، مهدی شاد مسئول سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی و محمد حسین زاده مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

مهدی شاد در این جلسه با اشاره به نقش راهبردی مشهد بعنوان کانون فرهنگی شیعی، گفت: گرانیگاه انقلاب اسلامی پشتوانه اندیشه ای و مکتبی آن یعنی اصول اسلامی و شیعی است که با این تفسیر مشهد با میزبانی از امام رضا علیه السلام در واقع میزبان دال مرکزی انقلاب اسلامی یعنی فرهنگ رضوی و مفهوم زیارت است.

رییس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی در ادامه افزود: آنچه نمای مشهد مقدس را تهدید می کند عدم روایت دقیق ظرفیت ها و عدم روایت بموقع و آشکار رویدادهای مخاطره آمیزی است که در این شهر روی می دهد. اگر این رویداد ها را سریع و بموقع روایت نکنیم آنچه به هویت و نمای این شهر ضربه می زدند روایت های جعلی و هزینه ساز برای این شهر است.

آقای صادقی رییس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این دیدار ضمن تشکر از تشکیل جلسه قرارگاه رسانه ای استان گفت: باید تلاش کنیم آنچه از مشهد مخابره می شود موجب اعتماد آفرینی و افزایش کمی زائران در مشهد است.