حضور پرشور اصحاب رسانه استان هرمزگان در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در بندرعباس

1401/02/12

اصحاب رسانه استان هرمزگان همگام با سایر اقشار و اصناف بصیر جامعه، ضمن محکومیت جنایات رژیم اشغالگر قدس با حضور پر رنگ خود در راهپیمایی جمعه پایانی ماه مبارک رمضان که به ابتکار بنیانگذار انقلاب حضرت امام خمینی(ره) به نام روز قدس نامگذاری شده است. این روز بزرگ را گرامی داشتند.

دیدن چهره های جوان، پیشکسوت و باتجربه ی اهالی رسانه و ارتباط در صفوف مستحکم مردمی، بارقه های امید بسیاری را در دل ها و اذهان، روشن می سازد که جریان بیدار و روشنگر رسانه همواره به رسالت مهم خود آگاه است و لحظه ای از انجام وظایف راهبردی اش در اطلاع رسانی درست، شفاف و به موقع، غفلت نمی کند و چه بسا خود این حضور می تواند تا حدود بسیاری خنثی کننده ی سَم پراکنی جریان های آلوده ی فضای رسانه ای در مسایل مهم و راهبردی ملی و بین المللی باشد.

لذا با آرزوی آزادی نهایی قدس شریف و نابودی رژیم کودک کش صهیونیستی،  ضمن تشکر از عموم ملت شریف و وفادار و زمان شناس و بصیر بندرعباس و هرمزگان از حضور تک تک عناصر شریف و روشن ضمیر رسانه در این حماسه ی بین الملی اعتقادی سیاسی صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم و به این باور و اراده ی راسخ، ادای تکریم و احترام می نمایم.....

سرهنگ محمدرسول جلالی

رییس سازمان بسیج رسانه استان هرمزگان

اصحاب رسانه استان هرمزگان همگام با سایر اقشار و اصناف بصیر جامعه، ضمن محکومیت جنایات رژیم اشغالگر قدس با حضور پر رنگ خود در راهپیمایی جمعه پایانی ماه مبارک رمضان که به ابتکار بنیانگذار انقلاب حضرت امام خمینی(ره) به نام روز قدس نامگذاری شده است. این روز بزرگ را گرامی داشتند.