دیدار مسئول سازمان بسیج رسانه استان هرمزگان با معلم معلمان بخش رودخانه

1401/02/12

در راستای تکریم و بزرگداشت مقام معلم و در نخستین روز هفته بزرگداشت مقام معلم، محمدرسول جلالی مسئول سازمان بسیج رسانه استان هرمزگان با استاد حاج مظفر مهرانی معلم معلمان رودخانه  و معلم خودش در دوره دبیرستان، در منزل ایشان در روستای بیدان بخش رودخانه، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ضمن اشاره به خاطرات گذشته، از تلاش های ارزشمند استاد مهرانی در دوران 34 ساله ی تدریس که تربیت دهها معلم موفق و مدیریت اولین دوره ی استقلال آموزش و پرورش رودخانه بوده تقدیر شد.

گفتنی است استاد حاج مظفر مهرانی دانش آموخته ی دوره ی کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان(آرشام سابق) با معدل الف و قبولی بورسیه ی تحصیلی دانشگاه سوربَن فرانسه بوده که در سالهایی که به دلیل نبود معلم بومی لیسانس در منطقه رودخانه، بیم تعطیلی تنها دبیرستان رودخانه می رفت، ایشان با یک کار جهادی تقریبا همه دروس دوره ی دبیرستان را تدریس می کردند و در رودخانه ماندند تا زمینه ی پیشرفت دهها معلم و مدیر موفق را فراهم آورند..

استاد حاج مظفر مهرانی از فوتبالیست های موفق و پیشکسوت بخش رودخانه نیز هستند.

در راستای تکریم و بزرگداشت مقام معلم و در نخستین روز هفته بزرگداشت مقام معلم، محمدرسول جلالی مسئول سازمان بسییج رسانه استان هرمزگان با استاد حاج مظفر مهرانی معلم معلمان رودخانه  و معلم خودش در دوره دبیرستان، در منزل ایشان در روستای بیدان بخش رودخانه، دیدار و گفتگو کرد.