مسئول حمایت از مخترعان و مبتکران سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد مطرح کرد
شرکت 11 طرح مخترعان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره کشوری جهادگران علم و دانش

Page Generated in 0.0442 sec