مسئول مرکز تحقیقات و مطالعات علوم رسانه ای سازمان بسیج رسانه کشور :
دبیر جشنواره انتخاب امید بخش‌ترین دستگاه‌های اجرایی با اشاره به‌ویژگی های لازم برای روابط عمومی‌ها گفت: روابط عمومی‌ها مخابره اخبار امیدبخش را مدنظر قرار دهند.
رسانه امیدبخش در خط مقدم مقابله با جنگ نرم است
معاونت تعلیم وتربیت آموزش سازمان بسیج رسانه کشور :
معاونت تعلیم وتربیت آموزش سازمان بسیج رسانه کشورگفت: ایجاد جریانهای سیاسی دو قطبی در رسانه ها کار ناردستی است و به جامعه خسارت وارد میکند.
خط قرمز اصحاب رسانه ولی فقیه است

Page Generated in 0.0637 sec