فلسطین مسئله اصلی جهان است و آتش‎پراکنی رژیم صهیونیستی به اطراف خود تاثیری در سوختن نهائی آن ندارد.
روز قدس؛ جلوه روح و روانِ مسلمین جهان

Page Generated in 0.1621 sec