مطبوعات و خبرنگاران زنده و فعال فضای فکری جامعه را به پویایی و حرکت و آفرینندگی مشارکت برمی انگیزد، همچنان که سستی و بی رمقی آنها جامعه را به بی حرکتی، فقر فکری و زوال می کشاند.
خبرنگار، واقعیت اجتماعی، قلم پدیده ای مقدس
یکی از مولفه های استراتژیک وتعیین کننده درانقلاب اسلامی که به اذعان داخل وخارج نقش اساسی وتعیین کننده درپیروزی های پی درپی تارسیدن به قله های افتخار این نظام داشته مردم نستوه وهمیشه درصحنه ایران اسلامی هستند.
صبر ومقاومت مردمی پیروزی هسته ای را رقم می زند
پس از مناطق شمالی ایران، مناطق غرب که در محدوده رشته کوه زاگرس (به خصوص زاگرس میانی یا مرطوب) قرار گرفته اند از نظر آب و هوا و اقلیم از بهترین مناطق فلات ایران محسوب می شوند.
هفت خوان توسعه نیافتگی در زاگرس میانی
نام امام خمینی(ره) درتمام نقاط جهان به عنوان رهبری آزادی بخش و منجی مستضعفین جهان شناخته شده وکلیه گروه هایی که به دنبال آزادی از قید وبند مستکبرین عالمند از اندیشه وروش امام(ره) به عنوان الگوی تمام عیار خود بهره می برند.
تحریف اندیشه الگوی آزادی خواهان جهان خلاف مصلحت نظام است

Page Generated in 6.2711 sec