محفل مطالبه گری مسائل و مشکلات(روستای مایان سفلی) استان آذربایجان شرقی

1401/09/02

اولین محفل مطالبه گری مسائل و مشکلات شهرستان تبریز با بررسی چالش‌های روستای «مایان سفلی» به همت بسیج رسانه آذربایجان شرقی برگزار شد.