دوره خبرنگاری مقدماتی برای خبرنگاران نواحی سپاه عاشورا در تبریز برگزار شد

1401/05/10
0
16

تبریز - دوره خبرنگاری مقدماتی ویژه بانوان خبرنگار نواحی سپاه آذربایجان شرقی با همکاری مشترک سازمان بسیج رسانه آذربایجان شرقی و بسیج جامعه زنان استان روز یکشنبه 9 مردادماه برگزار شد.در این دوره که ۸۰ نفر از بانوان خبرنگار نواحی سپاه عاشورا حضور داشتند، مباحث خبری و مصاحبه توسط اساتید خبر استان ارایه شد. در این دوره یک روزه همچنین خبرنگاران با عکس خبری و کاربرد خبر موبایلی نیز آشنا شدند.