اجلاسیه پایانی کنگره 3000شهید استان ایلام برگزار شد

1400/09/15
0
23

کنگره ملی 3000شهید استان ایلام در قالب 8 اجلاسیه با حضور مسئولبن کشوری ، لشکری ؛استانی ،خانواده های معظم شهدا ،اصحاب رسانه وسازمان بسیج رسانه استان در محل دائمی نمایشگاه های چغاسبز برگزارشد.