نخستین یادواره شهدای رسانه‌ای کشور در بابلسر

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

نخستین یادواره شهدای رسانه‌ای کشور با سخنرانی  سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بابلسر برگزار شد.