افزایش صادرات نفت آمریکا

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

صادرات نفت آمریکا و ونزوئلا به هند در نتیجه تحریم های آمریکا علیه ایران افزایش یافته است.