مدویدیف در دیدار با جهانگیری

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر

نخست وزیر روسیه در دیدار با جهانگیری گفت: خروج آمریکا از برجام اقدامی بی پایه و اساس بود و همه کشورها این موضوع را درک می کنند.