بسیج رسانه
printlogo


کد خبر: 81تاریخ: 1393/8/3 15:02
دومین اجلاس سراسر مسولین بسیج رسانه سپاه های استانی - تبریز
دومین اجلاس سراسر مسولین بسیج رسانه سپاه های استانی - تبریز
این نشست در مرداد سال ۱۳۹۲ به همت بسیج رسانه استان تبریز در شهر تبریز با حضور تمامی مسولین سپاه های استانی برگزار شد.

به گزارش بسیج رسانه


لینک مطلب: http://basijrasaneh.ir/News/81.html

Page Generated in 0.0066 sec