پایگاه خبری نامه نیوز
کد خبر: 81
دومین اجلاس سراسر مسولین بسیج رسانه سپاه های استانی - تبریز
این نشست در مرداد سال ۱۳۹۲ به همت بسیج رسانه استان تبریز در شهر تبریز با حضور تمامی مسولین سپاه های استانی برگزار شد.

به گزارش بسیج رسانه


Page Generated in 0.0058 sec