• رسانه امیدبخش در خط مقدم مقابله با جنگ نرم است
    مسئول مرکز تحقیقات و مطالعات علوم رسانه ای سازمان بسیج رسانه کشور :
    دبیر جشنواره انتخاب امید بخش‌ترین دستگاه‌های اجرایی با اشاره به‌ویژگی های لازم برای روابط عمومی‌ها گفت: روابط عمومی‌ها مخابره اخبار امیدبخش را مدنظر قرار دهند.
  • خط قرمز اصحاب رسانه ولی فقیه است
    معاونت تعلیم وتربیت آموزش سازمان بسیج رسانه کشور :
    معاونت تعلیم وتربیت آموزش سازمان بسیج رسانه کشورگفت: ایجاد جریانهای سیاسی دو قطبی در رسانه ها کار ناردستی است و به جامعه خسارت وارد میکند.
بیشتر ...
Page Generated in 0.1276 sec