• حکایت دردی که هنوز تازگی داشت...

  حکایت دردی که هنوز تازگی داشت...

  سختی روزگار امرار معاش را برایش سخت کرده بود. بر روی چهره سفید و سیمای نورانی‌ و چروکیده اش، سختی دوران طراحی شده بود. اما لبخندی هر از چندگاه کلمات رنجیده خاطرش را مشایعت می کرد که نشان از استواری و استقامت او داشت...
  حکایت دردی که هنوز تازگی داشت...
 • می‌خواهم با سند شهادت پسرم به دیدار خدا بروم

  می‌خواهم با سند شهادت پسرم به دیدار خدا بروم

  این لباس را پیش از آخرین اعزامش بر تن داشت. وصیت کرده‌ام، پیش از اینکه از دنیا بروم، این لباس را در کنارم بگذارند تا با آرامش به فرزند شهیدم ملحق شوم.
  می‌خواهم با سند شهادت پسرم به دیدار خدا بروم
 • «مصطفی»؛ چراغ راه جوانان اهل علم و معرفت

  «مصطفی»؛ چراغ راه جوانان اهل علم و معرفت

  «مصطفی احمدی روشن» در جوانی قله‌های معرفت را از مسیر علم فتح کرد و چراغ راه جوانان اهل علم، ایمان و معرفت شد.
  «مصطفی»؛ چراغ راه جوانان اهل علم و معرفت
بیشتر ...
Page Generated in 0.1480 sec