وی ضمن گلایه از برخی رسانه ها مبنی بر انتشار اخبار دروغ و غیرصحیح این عمل را غیرحرفه ای و ناشیانه دانست‌.

 

معاون آموزش و پژوهش سازمان بسیج رسانه با اشاره به اهمیّت و حساسیّت موضوع مطبوعات و رسانه‌ها در کشور، ارتقاء دائمی رویکردها و جهت‌گیری‌های مطبوعات و رسانه‌ها را امری لازم برشمرده و تأکید کرد: مطبوعات و رسانه‌ها باید علاوه بر رعایت ضوابط و قوانین، موجب سازندگی معنوی و رشد عقلی مردم باشند و به ترویج اخلاق و فضائل انسانی بپردازند.

 

نیکویی با ابراز نگرانی شدید از شکسته شدن قبح برخی از گناهان در مطبوعات، مجلّات و رسانه‌های عمومی، این شیوه را با تنزّه جمهوری اسلامی و آرمان‌های متعالی اسلام و انقلاب سازگار ندانسته و افزود: امروزه، دروغ، تهمت، شایعه و به طور کلّی سیاست‌بازی‌های غیر اخلاقی در رسانه‌ها و مطبوعات راه پیدا کرده و هم مسئولان امر و هم ارباب مطبوعات و جرائد باید برای رفع این معضلات مهم، فکر و اقدام اساسی داشته باشند.

 

وی ضمن تأکید بر ضرورت نظارت‌های قانونی بر مطبوعات و رسانه‌ها، نوشته‌های بدون فایده و غیر مفید در مطبوعات را مصداق لغو دانسته و خاطرنشان کرد: اگر دروغ و شایعه در مطبوعات و رسانه‌ها نوشته ‌شود، باعث از دست دادن مخاطبان خود می شوند.

 

معاون آموزش و پژوهش سازمان بسیج رسانه در بخش دیگری از صحبت های خود، تلاش مطبوعات و رسانه‌ها در جهت رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و حلّ معضل فساد اخلاقی را از دیگر رسالت‌های مهم آنها قلمداد کرده و اظهار داشت: رسانه ها به جای پرداختن به مسایل حاشیه ای باید در جهت بهبود وضعیت سخت معیشتی مردم و نیز رفع فسادهای اخلاقی، اداری و اجتماعی تلاش کنند و مطبوعات و رسانه‌ها در این زمینه‌ها می‌توانند نقش مؤثر و روشنگرانه‌ای را ایفا کنند.