شناسه خبر: 5133 منتشر شده در مورخ: 1395/4/15 ساعت: 14:51 گروه: هرمزگان  

شوک دادن یکی از سلاح های تهدید نرم در ایران است

فعال رسانه هرمزگان در یادداشتی نوشت : بیاییم در این برهه که به فرموده امام خامنه ای عزیز در پیچ تاریخی هستیم اختلافات سلیقه ای و شخصی را کنار بزنیم بیاییم به جای اینکه سرپیچ تاریخی که با سرعت هم طی مسیر می کنیم بواسطه ولایت پذیری، مدام به عقب نگاه نکیم، روی آرمان وراههای رسیدن به آن همدل باشیم.

شوک دادن یکی از سلاح های تهدید نرم در ایران است

به گزارش بسیج رسانه هرمزگان مرتضی پیروی منش در یادداشت تحلیلی خود براین باور است که، شوک دادن های مقطعی مهمترین سلاح زمینه سازی تغییر در جامعه است دشمن با کمک برخی رسانه ها تمرکز روی هدایت شوک ها به سمت دور کردن افکار مردم از انقلاب دارد بایستی هوشیارتر باشم.

 

فعال رسانه هرمزگان در نوشته خود معتقد می باشد: ما با انواع مختلف از شوک های تهدیدی در جامعه بواسطه وجود تهاجم فرهنگی همه جانبه دشمن در این زمان تاریخ ساز مواجهه دو تفکر کفر و انقلاب اسلام ناب محمدی قرار داریم لذا هنرمندی همراه با بصیرت یکی از وظایف ما در نقش آفرینی موثر خواهد بود.

شوک سیاسی، شوک اجتماعی، شوک اقتصادی، شوک فرهنگی و دیگر مصادیق در این موضوع از جمله مواردی است که بعضا آگاهانه و ناآگاهانه همگی در فضای رسانه ای و مجازی شاهد آنیم فلذا جهت اصلاح روند و تهی نمودن اهداف دشمن نیاز است تلاش های مضاعف پژوهش محور در این باره جهت کاستن تهدیدات داشته باشیم.

 

وقتی برخی با فضا سازی ادعای تقلب در انتخابات مثلا شوک سیاسی را به آن مرحله از حد می رسانند که تهدید نرم آن برای همگان ملموس می شود، به نظر شما نتیجه ای جزء هدف تغییر اراده ملت ما و تغییر در گفتمان حاکم بر جامعه ما و… دارد؟ قطعا نه ، کمی به خود بیاییم به راستی بعضی از ماها کجای کاریم؟ آیا نقش خود را بخوبی انجام داده و یا می دهیم؟

 

وقتی برخی با فضا سازی فراگیری رسانه های اجتماعی سایبری (شوک فرهنگی)، بزرگ نمایی مفرط از وضعیت خانواده در ایران (شوک اجتماعی) و یا برای اینکه داشته های درون را نابود نمایند و اقتصاد کشور را وابسته افزایش تحریم ها و قیمت ارز و … را آنچنان برایش جنگ روانی ایجاد می کنند واقعا ما چه کار کرده ایم؟ کجای کاریم؟

 

حقیقتا مقابله با پدیده ای به نام بی برنامه بودن مدیران فرهنگ ساز در تمام عرصه ها، راهی جزء، توجه به داشته های پیرامونی و جوانان با روحیه جهادی و انقلابی ولایت مدار دوم :داشتن فکر آینده پژوهی جهت مفاهمه قشر تاثیر گذار در همه عرصه ها به نظر حقیر نداریم.

 

فعال رسانه وپژوهشگر فرهنگی هرمزگان دراین باره معتقد است ، تفکرباورآینده پژوهی جهت برنامه داشتن در مواجهه با تمام شوک هایی که تهدید آفرین و یا حتی کمترین ضربه را می توانند به عزم و اراده ملت وتغییر گفتمان حاکم برجامعه داشته باشند اقدام و عملی کاربردی است.

 

چه کار کنیم و یا چگونه اقدام عملیاتی داشته باشیم؟

خوب است که برای برطرف نمودن این روند شوک های مختلف :

۱. رصد فرهنگی با مشاهده و بررسی تحقیقات آماری از حوادث و اخبار روز ۲. تشخیص مسئله با مشورت با نخبگان ۳. یافتن پیشران ها یا علت های اصلی با امتیاز دهی نسبت بین آنها که شوک ها را زمینه سازی می کنند توجه کنیم.

۴.بایستی به مدل چرخه های آینده در پیامدهای پدیده هایی چون شوک های مدنظر ۵. تصمیم گیری با توجه به سناریو های پیش رو۶. مدل تحلیل لایه ای علت ها در بروز شوک های مقطعی اهمیت بدهیم و گرنه تهدیدات این شوک ها قطعا ضربه زننده خواهد بود.

 

وقتی می خواهیم  پیشگیری کنیم از روند ازدیاد شوک ها و تربیت کاذبی که دشمن می خواهد در مردم با این نمونه های پدیده ی خطرناک انجام دهد ما بایستی کاری کنیم اهداف پشت پرده شوک ها را از رسیدن به آرمان های تفکری دور سازیم.

 

باید بدانیم ضمن رصد فرهنگ در هرزمینه از عرصه هایی که شوک داریم و موارد دیگری که بیان شد ۷. تحلیل جبهه خودی و غیر خودی با شناخت قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات ۸ . سناریو نویسی با نگاه به آینده 9. جانشینی (قهرمان سازی درست) در هرم فرماندهی تا افسری جنگ نرم۱۰ . تقویت تفکر انتقادی و مطالبه گری ( تقویت و ارتقاء دانش  وسواد رسانه ای مردم) باید در دستور کار و برنامه ریزی ها داشته باشیم.

 

باور اینکه شوک های مقطعی زمینه هایی است که می تواند تغییر اراده ملت و تغییر گفتمان حاکم برجامعه را رقم بزند واقعا تهدید جدی برای نظام است.

 

فعال رسانه و پژوهشگر فرهنگی هرمزگان در این باره نیزمعتقد است: به درستی که تمام دلسوزان مشفق اینگونه مصداق های تهدیدات را که باید برای آنان ظرافت های هنری نو برگرفته از اسلام ناب اندیشه کرد مصداق های مختلف از تهدید نرم که یکی از انها را اشاره کردیم( شوک) می خواهند تغییر اراده ملت و حاکمیت از گفتمان مقاومت را بگیرد لیکن باید با تهدیدات با برنامه مقابله کرد.

 

افسران جنگ نرم درقبال شوک ها در جامعه چگونه نقش افرینی نمایند؟ 

لازم است افسران جنگ نرم در این زمینه ها کشف مسئله با حضور میدانی و مردم شناسی داشته باشند و از اطلاعات عملیاتی عمل کردن به کلی فاصله بگیرند.

 

فعال رسانه و پژوهشگر فرهنگی هرمزگان دراین باره معتقد است گام نخست افسران  برای نقش آفرینی بصیر در این خصوص: جمع آوری زمینه ها یا اطلاعات از منابع و کتابخانه ها در جامعه مورد هدف باشد.

 

گام دوم که می تواند راه گشا باشد جمع بندی روایت سفرهای میدانی  درمیان مردم است که پیرامون پدیده های مورد نظر و اولویت داریست که ما را با دیدن تمام علت و معلول ها به عنوان مثال پدیده دسترسی اسان به مشروب و مواد مخدر، کمک کننده خواهد بود.

 

گام سوم : یافته ها و نتایج برگرفته از ماتریس های تحلیل لایه ای علت ها و نتیجه گیری نسبت به انگیزه ها و معلول ها ست که ما می توانیم علت پیشران های موجود در ایجاد تهدیدات نرم به شکل شوک های خطر زا را هم از درون و هم برون بدست بیاوریم.

 

راه کار کاربردی تربیتی پیشنهادی فعال رسانه وپژوهشگر فرهنگی هرمزگان دراین باره  پرداختن به ایجاد مهارت ها و خصلت های خوب درمحیط خانواده هاست که نقش پدر و مادر ها در این زمینه تاثیر گذار عنوان می گردد.

 

راهکارکاربردی تربیتی از منظر پژوهشگر، پیرامون پیشگیری از رسیدن دشمن به اهداف پیروزی برتفکر و گفتمان انقلاب اسلام ناب محمدی با تهدید نرم از طریق رواج و عادی سازی انواع شوک چنین است که :سبک زندگی اسلامی را با یاد دادن خصلت هایی چون :

1. خردورزی ( فلسفه شکل دادن فکر، یاد دادن فهم کردناست، ذهن را به فهمیدن و تفکر کردن عادت دادن ) و.. دنبال نماییم. پس قالب مهم است.

 

۲.خود باوری ( باید کودکان خود را از آغاز با اعتماد به نفس بار بیاوریم) ۳. بردباری است که (یکی از مواردی که ما در تعاملات اجتماعی احتیاج داریم روحیه ی بردباری است) ۴.کارجمعی و تعاون وهمکاری را یاد بدهیم تا در برابر شوک های پیرامونی واکسینه ترگردیم.

 

۵. مطالعه و کتابخانی می باشد ( کودکان را به مطعالع و کتابخوانی  عادت دهیم که این امر تا آخر عمر با آنان خواهد بود۶. دادن روحیه و تفکر داشتن همت بلند است بار آوردن کودکان جامعه و حتی خود جامعه اسلامی ما به این سمت و سو نتیجه داشتن عنصر های انسانی با همت بلند دربرابر شوک های تهدید کننده تفکر گفتمانی دشمن  تربیت کرده ایم .

 

پس لازم است خانواده ها به این موضوع اهمیت بدهند نقش تاثیر گذاری دراین زمینه دارند و فعال رسانه و پژوهشگر فرهنگی هرمزگان دراین باره معتقد است یکی از راه های مقابله با ازدیاد انواع شوک ها که تهدید کننده هم هستند تبدیل شدن فرهنگ یاددهی خصلت های خوب در خانواده، جامعه و… می باشد که به شکل دهی هویت انسانی و گفتمانی مردم نظام اسلامی کمک می نمایند دربرابر هرگونه تهدید دشمنان.

 

۷.امید به اینده در خانواده و جامعه ایجاد کنیم اگر چنین باشد نظام از وجود ملت خود بهترین بهره را در برابر تهاجم فرهنگی دشمن خواهد برد مردم عین گلوله ای خواهند شد و در زمینه آرمان انقلاب حرکت خواهند کرد.

 

۸.تقویت حس کنجکاوی در شوک ها برای فهمیدن ریشه های آنان از دیگر پیشنهادات است که هم بایستی خانواده ها و هم مدیران برنامه ریز به آن در فرهنگ سازی و یا تقویت باور ها به آن توجه نمایند.

 

۹. تقویت روحیه تن به کار دادن در درون خانواده ها و جامعه پیرامونی یکی دگیر از را های مقابله با شوک ها می باشد باتوجه به شعار امسال در اقدام و عمل که به چه زیبایی امام خامنه ای عزیز مشخص نمودن توجه به این موضوع می تواند با تصویر سازی های درست هنری و برخوردار از حمایت رسانه های انقلابی باوری نهادینه شده و واکسینه شده بواسطه اگاهی مردمی در این گونه سناریو های از پیش تعیین شده دشمن در این زمان پیچ تاریخی مواجهه دو تفکر اسلام ناب با کفر باشد.

 

انتظار است که ، بیاییم در این برهه که به فرموده امام خامنه ای عزیز در پیچ تاریخی هستیم اختلافات سلیقه ای و شخصی را کنار بزنیم بیاییم به جای اینکه سرپیچ تاریخی که با سرعت هم طی مسیر می کنیم بواسطه ولایت پذیری، مدام به عقب نگاه نکیم روی آرمان و راههای رسیدن به آن همدل باشیم .

 

 

انتهای پیام/ م.پ.ح

 

    google-buzz twitter digg facebook linkedin
منبع خبر: سازمان بسیج رسانه هرمزگان
نظرات بینندگان
نظر شما
نام: ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:
captcha
Page Generated in 0.0418 sec