شناسه خبر: 50018 منتشر شده در مورخ: 1397/6/18 ساعت: 10:38 گروه: استان ها  
روابط عمومی بسیج رسانه فارس:

مستند سازی از رزمایش عاشورایی محمد رسول الله 2 توسط کانون بسیج رسانه شهرستان فسا

زیرسازی و شبیه سازی عملیات والفجر 8 به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه فسا

مستند سازی از رزمایش عاشورایی محمد رسول الله 2 توسط کانون بسیج رسانه شهرستان فسا

به گزارش روابط عمومی بسیج رسانه فارس  زیرسازی و شبیه سازی عملیات والفجر 8  به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه فسا انجام شد ، برنامه مستند سازی این برنامه توسط کانون بسیج رسانه شهرستان فسا انجام میشود.